Links
 

"Wat zijn de wapens
waarmee men bezitsrecht op een liefde gelden laat?"

Anna Blaman 'Vrouw en vriend' blz. 9


Em. prof. dr. Hubert Van Gijseghem
psycholoog, psycho-legaal deskundige,
gewezen professor aan de "Ecole de Psycho-Education", Universiteit van Montréal,
deskundige oudervervreemding bij scheiding

http://www.hubertvangijseghem.com/ 

 

NUTTIGE LINKS OVER DE ECHTSCHEIDINGS- EN DE OUDERSCHAPSPROBLEMATIEK

De landen in alfabetische orde met koppeling naar het land toe

België

Nederlandstalig
Franstalig

Buitenland

Amerika (V.S. - U.S.)
Argentinië
Australië

Brazilië
Canada
Chili
Duitsland
Engeland (V.K. - U.K.)
Frankrijk

Griekenland
Ierland
Internationaal
Italië

Nederland
Noorwegen
Portugal
Spanje

Zuid-Afrika
Zwitserland


BINNENLAND België :

Nederlandstalig

- Scheidingskoffer
Vragen rond scheiding?
Deze scheidingskoffer helpt jou de weg te vinden


https://www.scheidingskoffer.be/

https://www.scheidingskoffer.be/info


- Awel is de huidige naam voor de Kinder- en jongerentelefoon Vlaanderen
* Contactgegevens voor kinderen en jongeren: 

Telefoon | 102 | elke dag van 16 u. tot 22 u., behalve op zon- en feestdagen.
E-mail | brievenbus@awel.be
Chat | www.awel.be | elke maandag & woensdag tussen 18 u. en 22 u., behalve op feestdagen
Forum | www.awel.be

http://www.awel.be

* Contactgegevens secretariaat


Awel vzw
Henegouwenkaai 29 bus 10
1080 Sint-Jans-Molenbeek
02 534 37 43
info@awel.be

- Huis van Hereniging vzw

De VZW omvat vooral personen personen die ervaringsdeskundig zijn voor het maatschappelijke probleem ouderverstoting. Ze hebben elk hun eigen reden om iets te willen ondernemen tegen dat onrecht. Een doeltreffende aanpak van de ergste gevallen van ouderverstoting is die van dr. Kathleen Reay’s Family Reflections Program in Canada. De vzw Huis van Hereniging wil dat hier voor Belgische, Nederlandse en Europese verstoten ouders ook verwezenlijken.

Het is niet duidelijk hoe actief het Huis van Hereniging nu nog is.

http://www.huisvanhereniging.be

- De Gouden Verbinding

Onder deze naam werkt de stichtster van het Huis van Hereniging Petra Van Den Hoeck nu verder. Zij hanteert nu welbewust de methodiek van Karen Woodall uit Engeland om een efficiënt herenigingsproces met gescheiden ouders met hun kinderen op te zetten bij ouderverstoting.

De website is www.degoudenverbinding.org
Contactpagina: https://www.degoudenverbinding.org/contact

E-mailadres: admin@degoudenverbinding.org

- Odos.be  - Ouders die Opnieuw Starten

Odos.be (Ouders die Opnieuw Starten) is een nog jonge vereniging voor ouders die er na een scheiding of overlijden alleen voor staan en ouders in een nieuwe relatie of in een nieuw samengesteld gezin.

Op hun website bieden ze een forum aan waar mensen terecht kunnen met vragen of hun hart kunnen luchten. Er is een chat waar je je verhaal kwijt kan en andere ouders kan leren kennen. Forum en chat zijn gratis en anoniem.

http://www.odos.be


- Scheiding in Vlaanderen (SiV), is de site van het gelijknamig wetenschappelijk onderzoeksproject over de oorzaken en gevolgen van echtscheiding voor (ex)partners, nieuwe partners, kinderen en ouders

http://www.scheidinginvlaanderen.be/

- Steunpunt Ouderverstoting vzw. Drie gemotiveerde dames, professionele hulpverleners, willen zich inzetten voor ouders en hun nieuwe partners, grootouders, ... én professionelen die betrokken zijn bij ouderverstoting. 

http://www.steunpuntouderverstoting.com/

- PAPA-PRO-GROEP - Bevordering van het belang van het vaderschap - met Fonds Hugo Van Mierlo

http://users.skynet.be/papapro/

- ParentsKids - rond de verschillende modellen of vormen  van verblijfsregelingen voor kinderen bij scheiding – site in ontwikkeling – Nathalie Vermeersch – pagina’s in het Nederlands, het Frans en het Engels.

http://www.parentskids.be

- Gids voor gezinnen - allesomvattende informatieve website over alle aspecten m.b.t. gezinnen (HIG)

http://www.gidsvoorgezinnen.be/

- Kinderrechtencommissariaat

http://www.kinderrechtencommissariaat.be/

- Jongerengids De nieuwe gidsen en hun websites om kinderen, tieners en jongeren correct te informeren en wegwijs te maken zijn er. Ze antwoorden op heel veel vragen waar kinderen en jongeren mee bezig zijn.

http://www.jongerengids.be/

- Voor gescheiden papa's en mama's (deel ouders) en zeker voor kinderen (deel kinderen) en jongeren (deel jongeren) de website Twee huizen - Als ouders apart gaan wonen :

http://www.tweehuizen.be/

- met het professorenfilmpje
- met het bemiddelingsfilmpje

- Voor ouders met vragen over de opvoeding van hun kinderen is er de opvoedingslijn : 078/15.00.10
BEREIKBAAR: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur. Op donderdagavond van 19 tot 21 uur.

http://www.opvoedingstelefoon.be

- Site van de Kinderrechtswinkels in Gent en in Brugge, die bijzonder goede folders voor kinderen rond echtscheiding ter beschikking hebben o.m. in de reeks 'tZitemzo...

http://www.kinderrechtswinkel.be

- BEMIDDELING V.Z.W.
Vlaamse Vereniging voor Familiale Bemiddeling (uit de psychologische sector)

http://www.bemiddelingvzw.be/

- www.onzewegenscheiden.be - Wegwijs in de Belgische echtscheidingswetgeving
Deze site van de Orde van de Vlaamse Balies van advocaten biedt actuele informatie over de juridische aspecten van de beëindiging van een relatie.

http://www.onzewegenscheiden.be:80/

- Juridisch Forum.be Juridische vragen? Beantwoord! - Algemeen juridisch forum
met onder de rubriek PERSONEN RECHT o.m. Echtscheiding, Huwelijk & Samenleving en andere

http://www.juridischforum.be/

- Partena Scheiding en echtscheiding ... en wat met de kinderbijslag?

http://www.kids.partena.be/content/default.asp?pageID=31&languagecode=NL 

- Superpapa projectgroep met de blitse website voor jonge vaders,
2de laureaat van de Hugo Van Mierloprijs

http://www.superpapa.be

- Fedweb is de portaalsite van de personeelsleden van de federale overheid, die er terecht kunnen voor algemene informatie over hun arbeidsvoorwaarden in de ruime zin, nieuws, reglementaire teksten, publicaties, online diensten,...

http://www.fedweb.belgium.be/nl/

- De webstek "Alleenstaande Ouders België " biedt een verscheidenheid aan rubrieken via koppelingen

http://www.alleenstaandeouders.be

- De scheidingsschool - Scheiden kun je leren - site van
de kinderpsychologe Anne De Keyser
6

https://www.expoo.be/de-scheidingsschool

- Houvast vzw : geeft informatie,dienstverlening, communicatie en ontspanning.
Er is juridische informatie m.b.t. (echt)scheiding, opvoeding en onderwijs.
Er is gelegenheid tot chatten op een forum

http://www.houvast.be

-Neobemiddeling, Erkende bemiddelaars en scheidingsconsulenten Eric de Corte en Cindy Capelleman hebben een actualiteitsgerelateerde en overzichtelijke website met korte duidelijke informatieve artikeltjes - vooral rond bemiddeling - rubrieken Diensten, Wat is bemiddelen?, Blog, Getuigenissen en Contact (betalend)

https://www.neobemiddeling.be/

- Nuttige websites van Mr. Arvid M.J.A. DE SMET - advocaat in Assenede (betalend):

http://www.advocaat-bemiddelaar.be

http://www.alimentatie-online.be (berekening alimentatiegelden - vragen over alimentatie)


- Persoonlijke site van Mr. Ward Van Loo, advocaat in Antwerpen :

http://www.familie-recht.be

- Alianza Centrum voor ouders en kinderen in echtscheidingssituaties
(Psychologe en therapeute Vanessa Maes) - betalend

http://www.alianza.be

- Bemiddeling-Casteleyn.be - website van bemiddelaarster en psychotherapeute Ybe Casteleyn - betalend

http://www.ybecasteleyn.be

- Therapieverhalen - verhalen uit de therapiepraktijk van psychotherapeute Ybe Casteleyn (origineel en boeiend)

http://therapieverhalen.wordpress.com/

- Centrum Zon-Maan vzw - Therapie - (Thuis)begeleiding - Vormingswerk
rond (echt)scheiding,  nieuw samengestelde gezinnen, verlies- en rouwverwerking,
ouder- en gezinsbegeleiding, opvoedingsadvies
- betalend-

http://www.centrumzonmaan.be/ 

- Contactpunt Basisadvies Scheidingszaken (CBS) biedt tegen betaling persoonlijke bijstand en advies bij scheiding :

http://www.scheidingszaken.be

- DIALOOG, zelfstandige praktijk voor psychotherapie, scheidings- en ouderschapsbemiddeling van Sonja Delbeecke - betalend

http://www.dialoog-ieper.be/

- Het beste uit elkaar, een praktijk voor coaching en bemiddeling (webstek van Annelies Geraets, gesprekstherapeut en bemiddelaar in familiezaken - Leuven)

http://www.hetbesteuitelkaar.be

- Ouderschapsconsulent(e) Isabelle Dewinkeler. Ze is ouderschapsconsulent(e). Door haar job als scheidingsconsulent(e) heeft ze de behoefte ontdekt die gescheiden ouders hebben om ook na de echtscheiding ondersteuning te krijgen voor hun onderlinge communicatie over de kinderen. Hiervoor heeft ze het
CO+ programma ontwikkeld. Het is een concreet programma waarbij ouders en kinderen aan de slag kunnen met elkaar.

http://www.ouderschapsconsulent.be

- Waar is mijn papa ? Persoonlijke site van Peter Meyer uit Leuven rond de problematiek van kinderen die geboren worden uit niet-gehuwde koppels
- bijzonder vanuit de visie van de vaders

http://www.waarismijnpapa.be/

 

Franstalig

- Filiatio - magazine bimestriel - Ensemble pour comprendre ce qui secoue les familles / Tweemaandelijks tijdschrift - een magazine om te begrijpen wat voor gezinnen schokkend is. Jusqu'à maintenant toutes les éditions sont disponibles en ligne gratuitement et téléchargeables en pdf / tot dusver zijn alle afleveringen online beschikbaar en oplaadbaar in een pdf-formaat

http://www.filiatio.be/category/journal/

- Les papas.be - een naar "vaders" geëngageerde site, die ook een aanzet wil naar een dialoog met de moeders die voor het debat openstaan - un site engagé "pères" qui se veut aussi l'amorce d'un dialogue avec les mères ouvertes au débat

http://www.lespapas.com/lespapasbe.htm - http://www.lespapas.com/

- Solidarité rapt parental - Franstalig - rond internationale ouderontvoeringen -
autour du rapt parental international - en Français (Beloeil)

http://users.belgacom.net/solidariteraptparental

- Séparation parentale POUR LA SAUFGARDE DU LIEN PARENTAL - Site de Benoît Van Dieren, médiateur familiale et Celia Lillo, psychologue, experte et médiatrice familiale accrédité

- autour des sujets comme médiation, enlèvements parentaux, aliénation parentale etc.
- VOOR HET BEHOUD VAN DE OUDERLIJKE BAND - Site van Benoît Van Dieren, familiale bemiddelaar en Celia Lillo, psychologe, experte en geaccrediteerde gezinsbemiddelaarster - rond thema's als bemiddeling, ouderontvoeringen, oudervervreemding e.a.

http://www.separation-parentale.eu/

- Persoonlijke website van Olivier Limet - Franstalig over de ouderproblematiek bij scheiding / Site personnel d'Olivier Limet - en Français - à propos de la problématique des parents en cas de divorce ou de séparation

http://www.limet.be/

- Over scheidingsbemiddeling - bestrijkt voor de advocaten-bemiddelaars in feite heel België - interessant voor de adressen - is vanuit Wallonië opgezet.

http://www.mediationfamiliale.be


BUITENLAND :

Amerika(V.S.-U.S.) - Australië - Canada - Chili - Duitsland - Engeland (V.K.-U.K.) - Frankrijk - Ierland - Italië - Nederland - Noorwegen - Portugal - Spanje - Zuid-Afrika - Zweden - Zwitserland
en andere landen
en INTERPAAL, een internationale website


Amerika (V.S. - U.S.):

- The Million Dads Marsh : overkoepelende organisatie voor vaderrechten die lokale marsen (7-8 juni 2003) en een centrale mars op Washington (Vaderdag 14-15 juni 2003) organiseert :

http://www.MillionDadsMarch.org

- Raad voor de Kinderrechten - Children's Right Council

http://www.crckids.org/

- Keeping Families Together - Resources for families dealing with high conflict divorce and parental alienation -
heel rijke bron van informatie bij vechtscheidingen en ouderverstoting

http://www.keepingfamiliesconnected.org/parentalalienation.html

- Parental Alienation Awareness Organisation (PAAO): organisatie die de bewustmaking nastreeft van oudervervreemding o.m. met de bewustmakingsdag op 25 april van elk jaar:

http://www.paawareness.org/

- Radar = Respecting Accuracy in Domestic Abuse Reporting - buitengewoon belangrijke site in de bestrijding van foutieve berichtgeving over huiselijk geweld in de V.S.

http://www.mediaradar.org/index.php

- Dads Against the Divorce Industry - Da*Di

http://www.dadi.org

- American Coalition for Fathers and Children - ACFC

http://www.acfc.org

- Family Law Reform Coalition

http://www.familylawreform.org

- Dads4kids

http://www.dads4kids.com

- The Better Divorce Network

http://www.betterdivorce.com/index.html


Via zoekrobot "Go" > Home > Society and Culture > Cultures and groups > Men > Fathering

- Men web - met talloze links naar diverse aspecten van de mannenproblematiek

http://www.menweb.org/

- National Fatherhood Initiative - algemene site rond het vaderschap - general site on Fatherhood

http://www.fatherhood.org/

Argentinië

AFAMSE - AsociaciÓn de Familiares Separados - heel uitgebreide site rond scheidingen, gezamenlijk ouderlijk gezag en ouderverstoting

http://www.afamse.org.ar/index.htm

Australië

- Dads in Distress - site voor hulp aan vaders met verdriet en kommer

http://www.dadsindistress.asn.au:80/


- Dads on the Air - succesrijke community radio show in Sydney, Australië en in het bijzonder bedoeld voor vaders en voor hen die bezorgd zijn om hen. - Dads On The Air is a successful community radio show based in Sydney, Australia and specifically targeted at fathers and those who care about them

http://www.dadsontheair.com/

- Men’s Health Australia - Australiës belangrijkste informatiebron over het sociaal en psychologisch welbevinden van mannen en jongens - Ausstralia’s primary source of information about the social and psychological wellbeing of men and boys

http://www.menshealthaustralia.net/

Brazilië

SOS-Papai e Mamãe! - Niet-gouvernementele organisatie rond ouders en kinderen bij scheiding - bijzondere belangstelling voor oudervervreemding en hulp daarbij. Internationaal gedeelte in verscheidene talen - ook in het Nederlands

http://www.sos-papai.org

Canada :

- De links pagina op de site van Dr. Reena Sommer - geeft toegang tot een serie belangrijke websites meestal in het Engels over diverse aspecten van de problematieken waarmee wij verbonden zijn :

http://www.reenasommerassociates.mb.ca/a_links.html

- Site van prof. em. dr. Hubert Van Gijsehem - geeft een overzicht van de activiteiten van deze eminente deskundige o.m. over kindermisbruik, hoorrecht van kinderen en zeker over de problematiek van de ouderverstoting.
Hij is een Vlaamse wetenschapper die zijn carrière heeft ontwikkeld aan de Universiteit van Montréal. Hij doceerde in het Frans en publiceerde meestal in het Frans

http://www.hubertvangijseghem.com/

- Fathers for Life (Vaders voor het leven) is een ruim opgezette Engelstalige site met bijzonder veel informatie rond alles wat met vaderschap te maken heeft :

http://fathersforlife.org/index.html

- L'après-rupture is een strijdbare Franstalige site ook met heel wat informatie over de relatie mannen-vrouwen, vaderschap, oudervervreemding enz. :

http://www.lapresrupture.qc.ca/index.html

Chili :

- AmordePapá.org No permitamos el Sindrome de Allenación Parental (SAP)
strijdbare organisatie voor de rechten van vaders. Bekampen direct en publiek het Ouderverstotingsyndroom

http://www.amordepapa.org/inicio.htm

- CORPORACION DE PADRES POR LA IGUALDAD DE DERECHOS FRENTE A LOS HIJOS
Organisatie van vaders voor de gelijkheid van de zorg voor en de contacten met hun kinderen - site van George Brito, voorvechter voor gelijkwaardig ouderschap - mede-auteur van de Verklaring van Langeac. Site in het Spaans en het Engels.

http://www.geocities.com/papahijo2000

Duitsland :

- over de ouderschapsproblematiek
http://www.pappa.com/

- Entfremdet – Eine Akton von PAS-Eltern e.V. und Väteraufbruch für Kinder e.V.
Vervreemd - een actie van PAS-Ouders en 'Väteraufbruch für Kinder' met de foto's van de vervreemde ouders
http://www.entfremdet.de/

- Website van Dr. med. Wilfrid von Boch-Galhau - Private Praxis für Psychotherapie - bijzonder rijk aan verwijzingen naar literatuur rond ouderverstoting (PAS) en ook koppelingen naar sites rond PAS - nagenoeg volledig:

http://www.drvboch.de

- Website rond de internationale conferentie rond ouderverstoting in oktober 2002 in Frankfurt - PARENTAL ALIENATION SYNDROME (PAS) - Internationale Konferenz -
in het Duits, het Engels en het Frans

http://www.pas-konferenz.de

- Gabnet - de ruimste website voor mannen en vaders in het Duits :

http://www.gabnet.com/lit/demoh10.htm

- Kindesentziehung-Ausland over internationale en nationale kinderontvoeringen :
http://www.kindesentziehung-ausland.de/echt/Bi2.htm


- Duits forum over familierecht
http://www.welt-des-familienrechts.de/

- Duitse websites voor mannen en vaders :

http://www.vafk.de/

http://www.vaeterinitiative.de/start.htm

http://www.beute-kind.de

- De Duitse publicatie voor vaders die bij de nieuwsagenten gevonden kan worden :

http://www.paps.de/

- voor de vele andere verenigingen in Duitsland : zie onderaan deze pagina
'Nog veel meer internationale links'


Engeland (V.K. - U.K.):


- site van de Raad voor Gelijkwaardig Ouderschap - EQUAL PARENTING COUNCIL:
http://www.EqualParenting.org

met een belangrijke pagina Links (zie de rubriek Contents)

verbonden met - affiliated to Children's Rights Council of USA
Speaking Out for Children

- Euro-dads&mums

http://groups.yahoo.com/group/euro-dads/

met een internationaal en meertalig forum voor open publieke informatieverstrekking over nieuws en gebeurtenissen rond gelijkwaardig en gedeeld ouderschap na scheiding

with an international and multilingual forum for open public information sharing on news and events about equal parenting after separation or divorce

- Families Need Fathers

http://www.fnf.org.uk/

De grootste, oudste en meest gerespecteerde van de verenigingen die gedeeld ouderschap promoten. Haar hoogste prioriteit is persoonlijke ondersteuning te geven aan ouders die uitgesloten worden uit het leven van hun kinderen en dat tegen hun wil. Ze lobbyt ook op de traditionele manier zoals de liefdadigheidsinstellingen. Ze heeft een lokaal netwerk met afdelingen. Zij publiceert folders en handleidingen met adviezen en heeft andere hulpverleningsdiensten inbegrepen een telefoonhelplijn.
Lidmaatschap £30.00 per jaar.

The largest, oldest and most respected of the bodies promoting shared parenting. Its first priority is offering personal support to parents excluded from the lives of their children against their will. It also lobbies in traditional charity ways. It has a local network of branches. It publishes leaflets and advice manuals and has other helping services including a Telephone Helpline Associations accredited helpline. Membership £30.00 pa

- Separated Families Matter - maximale steun, stabiliteit en samenwerking voor kinderen bij scheiding / maximising support, stability and cooperation for children - Both parents matter when families part:
http://www.separatedfamiliesmatter.org.uk/home

- Fathercare - Actiesite met veel illustratiemateriaal tegen de frustratie van het vaderschap bij scheiding in Engeland : http://www.fathercare.org

- Grandparents Apart - Self Help Group Scotland - Grandparents & Parents  -
Working in Harmony - zelfhulpgroep van heel actieve grootouders in Schotland

http://www.grandparentsapart.co.uk/

- Inside Divorce - professionele site vanaf januari 2007 - sterk informatief - georiënteerd naar de scheidingssituatie in Engeland - professionaly made site from January 2007 - strongly informative - oriented on the divorce and separation situation in the United Kingdom

http://www.insidedivorce.com/

- Mankind - de site van een vereniging voor de verdediging van de rechten van mannen o.m. naar de kinderen toe na scheiding... :

http://www.mankind.org.uk/

- over mannenrechten : Men's Rights (UKMM)

http://www.ukmm.org.uk/

- Men's Aid: Domestic Abuse and Child Contact Portal 2003 (Scotland)
Portaalsite in het Engels met belangrijke en bijzonder vele links over diverse aspecten van echtscheiding, huiselijk geweld, omgang met kinderen bij scheidingen enz. (sinds midden mei 2003)

http://www.mensaid.org/

- revue van lezenswaardige teksten rond de mannen- en vaderproblematiek I11 Eagle

http://www.ivorcatt.com/01.htm

- Parental Alienation Publications by Dr. L.F. Lowenstein on Parental Alienation Syndrome - een volwaardige bibliografie van Dr. Lowensteins publicaties over het Ouderverstotingssyndroom

http://www.parental-alienation.info/

- UK Men and Father's Rights Home Page - mannen- en vaderrechten

http://www.coeffic.demon.co.uk/

Frankrijk :

- Belangrijke weblog sinds 14-4-2012 over ouderverstoting - blog sur la problématique de l'aliénation parentale Récit d'un drame d'aliénation parentale (van Jean-Denis Brogniez - inleving-adviezen-aanpak)

http://recitalienationparentale.wordpress.com/


- over de ouderschapsproblematiek- sur la problématique parentale
http://www.sospapa.net

- 2Parents.net - problematiek van ouders bij scheiding - problématique parentale en cas de divorce ou séparation
http://2parents.net/
Page dédiée à l'auteur Martin Laigle: http://2parents.net/auteur12.html

- Les Papas = les Mamans
Portaalsite met informatie, dialoog en diensten voor een doeltreffend co-ouderschap ten voordele van de ontplooiing van kinderen en ouders, in de schoot van een gelijkheid tussen mannen en vrouwen.
Portail d'information, de dialogue et de services pour une coparentalité effective au bénéfice de l'épanouissement des enfants et des parents, au sein d'une égalité entre les hommes et les femmes
http://www.lplm.info/spip/

- ACALPA, l’Association Contre l’Aliénation Parentale pour le maintien du lien familial / tegen het ouderverstotingssyndroom en voor het behoud van de gezinsband
http://www.acalpa.org

- Association des parents et des enfants victimes de l'Allemagne - Vereniging van ouders en kinderen die slachtoffer zijn van Duitsland - tegen de mensonterende praktijken van het Jugendamt bij bi-nationale kinderontvoeringen door ouders - contre les abus inhumains du Jugendamt envers les cas des enlèvements parentaux
http://www.enfants-otages.eu/

- Nos enfants otage de l'Allemagne - Franse blog rond internationale kindontvoeringen naar Duitsland / blog français sur les enlèvements parentaux des enfants envers l'Allemagne
* http://blogs.mediapart.fr/blog/gutcho
* http://blogs.mediapart.fr/mot-cle/jugendamt

- over het ouderverstotingssyndroom (PAS) - sur le syndrome de l'aléniation parentale (SAP) site van/d' Olivier Heuzé
http://pasf.free.fr

- scheiding en ouderproblematiek:
http://www.sos-divorce.org/paternet/paternet.htm


Griekenland

- SOS - Sygapa - mannen- en vadersite rond scheiding, ouderproblematiek en met veel aandacht voor het ouderverstotingssyndroom:
http://www.sos-sygapa.euIerland

-
Amen - De beste website over huiselijk geweld tegen mannen - The best website on domestic violence against men http://www.amen.ie/side.html (Mary T. Cleary)

Internationaal

- INTERPAAL International Parents Alliance - wil de crisis in de toepassing van de internationale familiewetten beëindigen | wants to bring to an end the crisis on the application of international family laws

http://www.interpaal.com/Italië:

- Uomini3000 - Uitstekende Italiaanse website met forum, discussiegroep en mails :

http://www.uomini3000.it/

- Padri ancora genitori in marcia - Actiegerichte site rond de vaderproblematiek verbonden met de Million Dads March :

http://www.padriancoragenitoriinmarcia.org/

- Papa separati - Site omtrent gescheiden vaders - nationale coördinatie :

http://www.papaseparati.it

- Site die heftig opkomt voor de rechten van gescheiden vaders :
"Miskende zonen" "Figli negati" :

http://www.figlinegati.it/index.asp

Nederland :

Villa Pinedo.nl - de plek voor jongeren met gescheiden ouders

http://www.villapinedo.nl/

_________________________________

Stichting You - Assen -
hulpverlening vanuit ervaringsdeskundigheid met medewerking van professionelen

Stichting You
Geef kinderen een stem
http://www.stichtingyou.nu

________________________________

Site van Joep Zander 'Vaders een zorg'

De werkelijke url is nu http://vaderseenzorg.nl

Het goede nieuws dat hij te bezoeken is onder een mooie domeinnaam afgeleid van de oorspronkelijke dubbelzinnige titel van de site "Het zál vaders een zorg zijn"

Interessante plekken op deze, al 15 jaar oude site, Nederlands oudste site over vaderschap:

http://vaderseenzorg.nl/beeld.html Het dossier beeld en geluid met een mooie verzameling kunst (muziek, film, beeldend, poëzie) over vaderschap.

http://vaderseenzorg.nl/pas.html Het dossier ouderverstoting met films, boekbesprekingen, artikelen

http://vaderseenzorg.nl/arch.html Archiefpagina's met nieuws uit het vorige decennium

http://vaderseenzorg.nl/openbaarheid.html Dossier over het verdwenen grondrecht op openbaarheid van uitspraken

http://vaderseenzorg.nl/wetens.html Over de bevooroordeeldheid van wetenschap ten aanzien van vaderschap

http://vaderseenzorg.nl/link2 Een rijke en redelijk up-to-date verzameling van internationale internetlinks over vaderschap

 

Joep Zander
pedagoog en kunstenaar

0570-621784
http://joepzander.nl

joepblog: http://joepzander.wordpress.com/


-------------------------------------------------------------------------------------
- Bestel het boek: Verpasseerd ouderschap Loyaliteitsmisbruik en ouderverstotingssyndroom

- Bestel het boek: Gemist vaderschap


zie: www.relapublishing.nl

 

Joep Zander weblog

Miniaturen over vaderschap; praktijk en politiek

http://joepzander.wordpress.com/

***Nieuws van mr. ir. Peter Prinsen:

Deze eminente gewezen advocaat wil een op de praktijk gebaseerde voedingsbodem verschaffen voor:

  • o       het ontwikkelen van theoretisch inzicht in het functioneren van het familierecht
  • o       het op basis daarvan bijdragen aan de rechtsontwikkeling in het familie- en jeugdrecht
  • o       opinievorming in het wetgevingsproces
  • o       opinievorming onder clienten en clientenorganisaties

Beginselen…

*     Integriteit van het ouderschap
*     Rechtspsychologische grondslagen
*     Autonomie
*     Rechtszekerheid
*     Rechtsgelijkheid
*     Gelijkwaardigheid

http://www.peterprinsen.nl/

Stichting Advies- en Meldpunt Ouderschapsplan

voor onafhankelijk longitudinaal onderzoek naar de doeltreffendheid van de Wet Bevordering Voortgezet Ouderschap

http://www.meldpuntouderschapsplan.nl/DEFAULT.htm

***

- Gerrit ten Broek http://members.brabant.chello.nl/~g.tenbroek/hunger/ -
site van voorheen over hongerstakingen van verongelijkte ouders

- HerVerbinden (Erik van der Waal)
Advies - Training - Lezingen - Expertise Geëscaleerde Scheiding - Ouderverstoting

http://www.herverbinden.nl/

- Joep Zander
http://joepzander.nl/

(het zàl vaders een zorg zijn)

- Jurisprudentie Ouderschap na (echt)scheiding (NL) - Op deze website wordt jurisprudentie verzameld en besproken die van belang is in Nederlandse familierechtprocedures en die ertoe bijdraagt dat beide ouders en de verdere familie na de (echt) scheiding betrokken blijven in het leven van hun kinderen.

http://jurlex-ouderschap-nl.blogspot.com/


- Justitie Nederland - basisinformatie Echtscheiding - Familie en Gezin
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj#ref-justitie

- Kinderen in Echtscheidings Situaties (KIES)
KIES is een preventief en curatief hulpverleningsprogramma speciaal ontwikkeld voor kinderen en ouders die thuis een (echt)scheiding meemaken of meemaakten. KIES draagt zorg voor het voorkomen van zoveel mogelijk gevolgen die kinderen kunnen ondervinden van het meemaken van de scheidng van hun ouders.

http://web.klassenwerk.com/nl/kies/overkies.php

- Kinderen Ouders Grootouders (KOG) landelijke stichting door en voor (groot)ouders met omgangsproblemen, ouders van een onder toezicht gesteld of uit huis geplaatst kind, ouders van een weggelopen kind
http://stichtingkog.wordpress.com/

- Mannen kom op! - Preventie huiselijk geweld - hulp op basis van vrijwilligheid

http://www.mannenkomop.info

- Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD) informeert en adviseert over geldzaken van consumenten - o.m. over alimentatieberekening en indexering - nuttige links naar overheidsdiensten en sociale diensten http://www.nibud.nl

- Over het ouderverstotingssyndroom (Bart Koppenol)
http://www.stop-passyndroom.eu

- Ouders uit elkaar - Raad voor Rechtsbijstand – RK Rechtwijzer Nederland

Site bestemd voor kinderen van elke leeftijd.
'Deze pagina's zijn speciaal voor jou. Hier vind je antwoord op heel veel vragen over de scheiding. Klik op het kind van jouw leeftijd. Op de pagina voor ouders staat informatie die u samen met uw kind kunt bekijken en bespreken. Ook vindt u tips & tricks over de gevolgen van de scheiding voor uw kind.'
http://www.ouders-uit-elkaar.nl/

- Peter Tromps blogspot rond ouderverstoting
http://ouderverstoting.blogspot.com/

- Rechten van en voor het Kind http://members.chello.nl/j.aalders5/

- Scheiding en omgang - rijke informatieve site rond scheiding en omgangsregeling http://www.scheiding-omgang.nl

- Seksualiteit en relaties - site van Hannie van Rijsingen, seksuologe Lelystad
http://www.hannievanrijsingen.com/index.php?p=index

- Stichting Ouders Zonder Omgang http://www.stozo.nl/

- Stichting You - Assen -
hulpverlening vanuit ervaringsdeskundigheid met medewerking van professionelen

Stichting You
Geef kinderen een stem
http://www.stichtingyou.nu

- Vader.startkabel - Informatieve site met alles over vaders - ook over echtscheiding http://vader.startkabel.nl/

- Verder-online.nl - site van De vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsmediators (vFAS), ondersteunt hun magazine 'VERDER' dat vanaf 15 april 2009 driemaal per jaar verschijnt. Het magazine is gratis verkrijgbaar.
http://www.verder-online.nl/

- Villa Pinedo.nl - de plek voor jongeren met gescheiden ouders

http://www.villapinedo.nl/

Noorwegen :

- Umgängesrätts Föräldramas Riksförening (Association for Equal Parenting - Associatie voor Gelijkwaardig Ouderschap) http://www.ufr.org/


Portugal :

-
Paisparasempre (Associação para a defesa dos filhos de pais separados - Association for the Defense of Children from Separated Parents - Vereniging voor de verdediging van kinderen van gescheiden ouders)
http://www.paisparasempre.org/english/index_en.html

Spanje :

- Senado

http://www.senado.es/cgi-bin/wfcbusca_opinion?CLAVE=3980&OPCION=RECIENTES

Zuid-Afrika

-
Childs - Zuid-Afrikaanse site in het Engels - richt zich tot vaders, moeders, kinderen - is merkwaardig gelijklopend met de Goudi-site :

http://quicksitebuilder.cnet.com/childs/index.html

- Fathers-4-Justice South Africa "Truth, Justice & Equality in Family Law" (in het Engels) :

http://www.fathers-4-justice.co.za

Zwitserland :

- (Echt)scheiding met kinderen in Zwitserland /Trennung und Scheidung mit Kindern in der Schweiz
(Deutschschweiz /Duitstalig Zwitserland) - und Westschweiz, französisch/en West-Zwitserland, Franstalig)

Plaatsen voor inforamtie, advies, begeleiding naar autoriteiten en gezinsbemiddeling / Fachstellen für Information, Beratung, Begleitung zu Behörden und Familienmediation

http://www.vev-ag.ch

http://www.vev-lu.ch

http://www.vev.ch

http://www.igm-be.ch

http://www.igm.ch

W E S T S C H W E I Z / WESTELIJK ZWITSERLAND

http://www.perepourtoujours.ch

http://www.sospapa.ch

http://www.mcp-fr.ch

- De VEV of 'Verantwortungsvoll erziehende Väter und Mütter' heeft op zijn site in de rubrieken een Hotlist met links waarin je nagenoeg alle bestaande verwante verenigingen rond ouderschapsproblematiek en (echt)scheiding op het scherm kunt roepen met hun eigen websites.

- Klik op http://www.vev.ch/ en daarna binnen die site in de homepage op Hotlist.
Je kan hier ook rechtstreeks Hotlist aanklikken.

Nog veel meer internationale links :

http://www.sos-papa.com/informatie/website.html


 
     
Laatste update : 6 december 2019| Vragen welkom bij : Webmaster Top | Home