Wie zijn de personen achter deze site ?
 

- Ghislain Duchâteau - inhoud
- Johan Jacobs - ICT
 
 
Ghislain Duchâteau
Hasselt

Tel. (011) 22 86 25
E-mail : ghislain.duchateau@telenet.be

 • Licentiaat Germaanse Talen en Geaggregeerde Universiteit Gent.
 • Erelector Xioshogeschool Hasselt nu Hogeschool PXL - Departement Lerarenopleiding.
  Tot 1997 docent Nederlands en vakdidacticus Nederlands in de lerarenopleiding.
 • Blijft actief binnen het domein van de vakdidactiek Nederlands. Was tot augustus 2013 voorzitter en nu nog vicevoorzitter van het Netwerk Didactiek Nederlands - (NDN – http://www.netdidned.be). Was lid van de vakredactie van de community Nederlands - Kennisnet Nederland. Maakt deel uit van de Werkgroep Nederlands voor de nascholing Nederlands van de Universiteit Antwerpen (CNO).
  Was lid en stroomleider binnen de Programmeringscommissie van de Conferentie van het Schoolvak Nederlands (HSN) Gent 2000 en 2002.
 • Algemene Ondervoorzitter, Lid van het Hoofdbestuur en lid van de Centrale Raad van de Vereniging Vlaamse Academici (VVA) - ijvert als verantwoordelijke van de Werkgroep Taal en Onderwijs van de Centrale Raad voor de verdediging van het Nederlands als onderwijstaal in het universitair en hoger onderwijs
  (http://vva.vvb.org/artikels.html).
 • Lid van de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek (IVN)
 • Lid van de Actiegroep Nederlands Vanzelf Sprekend
 • Gewezen lid van de Taalwerkgroep van het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV)
 • Lid van het Algemeen Nederlands Verbond (ANV)
 • Lid van de Bibliotheekraad van de Bibliotheek Limburg Hasselt (BLH)
 • Lid van de Stuurgroep van de PostActievenvereniging Hogeschool PXL
 • Werkt ook mee aan het webblad Afrikaans binnen het Departement Neerlandistiek van de Universiteit van Wenen Euroforum : brengt verslag uit over Zuid-Afrika in onze media : zie Afrikaans en Europa
 • Coördineert de activiteiten van de 1ste groep Gepensioneerden van de Rijksnormaalschool Hasselt
 • Was tot maart 2011 bestuurslid van Natuurpunt Afdeling Hasselt-Zonhoven
 • Is lid van de Hasseltse computerclub de BitMappers.
 • Was van 1980 tot 2000 actief in verscheidene functies binnen de Belangenverdediging van Gescheiden Mannen en hun Minderjarige Kinderen (BGMK) en coördineerde het Samenwerkingsverband van Ouders en Belangenverdedigers bij Scheiding (SOBS).
  Wenst zich met de eigen Goudi-webstek verder permanent ten dienste te stellen van mensen die met de scheidingsproblematiek hebben af te rekenen en die behoefte hebben aan degelijke informatie in die materie. Hij heeft sinds 1980 ervaringsdeskundigheid verworven in scheidingsaangelegenheden. Als dusdanig helpt hij gratis en vrijblijvend mannen en vrouwen die bij hem te rade komen.  
 
 
 • Hij is activist inzake humanisering van de (echt)scheidingsprocedure in België.
 • Hij heeft ook internationale contacten met personen en verenigingen in Nederland en in andere landen die zich strijdbaar opstellen inzake scheiding, omgangsrecht en ontvoering door één ouder van kinderen naar het buitenland.
 
 
Johan Jacobs
Wij zijn Johan Jacobs blijvend dankbaar voor zijn opzet van deze website en voor zijn prachtig ontwerp ervan. Hij heeft zelf een bijzonder aantrekkelijke webstek ontworpen met de verslagen van zijn vakantiereizen : Jo's TravelBytes.
 
 
Laatste update : 3 juli 2016 Top | Home